Chuẩn kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh MLM

Blue Diamond Trần Bích Nga người đã từng thành công trong rất nhiều ngành nghề như Bảo hiểm, Bất động sản, Chứng khoán.. chia sẻ về Kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh MLM.
https://www.youtube.com/watch?v=TTmRTdAS6SA