Để lấy được chồng giỏi, vợ xinh hãy bắt đầu từ những lời Phật dạy

Phật dạy về hôn nhân, kiếp trước ngoái đầu 500 lần kiếp này mới có duyên gặp gỡ một lần, tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu trăm kiếp mới cùng chung chăn gối. Vợ chồng không phải là sự gặp gỡ thoáng qua mà là mối duyên tiền định bền chắc và lâu dài.

Để có thể trở thành bạn đời của nhau, nam nữ phải có phúc đức, nghiệp lực bằng nhau. Nếu người vợ và người chồng mà phúc đức khác biệt thì khó có thể cùng nhau chung sống lâu dài.

phat-day-hon-nhan

Nhìn về phương diện xã hội, nếu tình yêu là chuyện của hai người, thì hôn nhân là chuyện của hai gia đình, liên quan tới những mối quan hệ phức tạp. Vì thế, ông cha ta thường lựa chọn đối tượng kết hôn “xứng đôi vừa lứa”, không phải không có lý. Đôi bên có sự cân bằng ngay từ đầu thì cuộc sống gia đình sẽ thuận lợi và tiến triển dễ dàng hơn.

Xã hội vẫn quan niệm, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, coi trượng phu là vinh quang, gặp người chồng quý hiển thì bản thân tốt đẹp, gặp người chồng nghèo thì bản thân bần khổ. Đó đều là từ nghiệp lực mà ra, không phải ngẫu nhiên. Đôi bên tu được phúc đức, chức nghiệp như thế nào thì sẽ biểu hiện ra đời sống vợ chồng như thế.

Cho nên, người nam muốn chọn bạn đời xinh đẹp, người nữ muốn chọn người chồng giàu sang thì nên bắt đầu từ đâu? Hãy bắt đầu bằng lời Phật dạy về phúc đức vợ chồng, tự mình tích phúc, tự mình gây dựng phúc phần của bản thân, tích đức hành thiện. Phúc đức của bản thân tốt thì ắt tìm được ý trung nhân có phúc đức tương xứng.