Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ‘một lần’ để hưởng lương hưu

Nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi đủ tuổi về hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó, từ 4/4/2016, lao động tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Trường hợp thời gian đóng thiếu trên 10 năm thì tiếp tục đóng bảo hiểm tự nguyện nếu có nguyện vọng.

nhan-luong-huu

Chính sách này áp dụng cho công dân từ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc. Người tham gia có thể lựa chọn các phương thức đóng: đóng hàng tháng; 3 tháng một lần; 6 tháng một lần; 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm đã đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm chưa đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Riêng với nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi đủ tuổi về hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Mức đóng hàng tháng bằng 22% thu nhập do người tham gia tự lựa chọn. Mức này thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo của nông thôn theo quy định của Chính phủ, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi cộng gộp bằng lãi suất quỹ đầu tư bảo hiểm bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Về thời điểm hưởng lương hưu, người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng lương hưu ngay từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu. Trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm tự nguyện, thì thời điểm hưởng lương hưu là tháng liề kề sau tháng dừng đóng và có yêu cầu hưởng lương hưu.

Nếu người lao động dừng tham gia bảo hiểm tự nguyện và chuyển sang bảo hiểm bắt buộc, hưởng bảo hiểm một lần, qua đời hoặc Tòa tuyên án đã chết thì sẽ được trả lại số tiền đã đóng trước đó. Tiền hoàn trả bằng tiền nhà nước đã hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Từ ngày 1/1/2018, nhà nước sẽ hỗ trợ 30% tiền đóng bảo hiệm tự nguyện cho hộ nghèo, 25% cho hộ cận nghèo và 10% cho đối tượng khác. Như vậy, mức hỗ trợ cho người đóng bảo hiểm tự nguyện từ 2018 đến 2020 cụ thể là: 46.200 đồng/tháng với hộ nghèo, 38.500 đồng/tháng với cận nghèo và 15.400 đồng/tháng với đối tượng khác. Người dân có thể đến các đại lý thu bảo hiểm tự nguyện tại bưu điện quận, huyện để được hướng dẫn làm thủ tục đóng bảo hiểm một lần để hưởng lương hưu.

Phương Hòa