Hướng dẫn cách gói bánh chưng không cần khuôn

Hướng dẫn cách gói bánh chưng ngày tết không cần khuôn. Cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Đảm bảo vuông đẹp chỉ với tay không.

https://www.youtube.com/watch?v=54fe2C2dQio