10 câu nói mang lại động lực cho bất kỳ ai
Giáo dục
Mỗi khi mỏi bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ mình: ”Tiếp tục đi… đừng dừng lại. Mỗi bước có thể khó khăn hơn nhưng đừng dừng lại. Viễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh”. 1.Không quan trọng quá khứ bạn khắc nghiệt thế nào, …