Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền ở chùa Hương
Tâm linh
Bài “Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền ở chùa Hương” được khấn tại các bàn Thánh trong các đền, chùa ở chùa Hương. ——————————————————————– Nam mồ A Di Đà Phật! Nam mồ A Di Đà Phật! Nam mồ A Di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, Mười phương …