Rau cải giúp chữa nhiều bệnh
Thuốc & Sức Khoẻ
Rau cải giúp hạn chế suy giảm trí nhớ, nhờ vậy mà trong bệnh tự kỷ nó có khả năng giúp người bệnh hòa nhập tốt hơn; chữa phạm phòng, gút… Tuy nhiên, công dụng trị liệu còn tùy thuộc vào mỗi loại rau cải. Cải bẹ xanh Cải bẹ …