Hướng dẫn cầu duyên đầu năm
Tâm linh
Năm mới nhiều người thường đến chùa Hà, am Mỵ Châu, chùa Duyên Ninh… cầu mong tìm được ý trung nhân. Cầu duyên tại đền, chùa Hiện nay có một số đền, chùa hay được các bạn trẻ kháo nhau để cầu duyên đầu năm. Dưới đây là một số …