Cách làm Mứt dứa, Mứt thơm, Mứt khóm
Ẩm thực
Dứa, Thơm, Khóm là tên gọi của cây trái Dứa trên các vùng miền của Việt Nam. Sau đây Huongdan.org xin hướng dẫn các bạn chế biến loại trái cây này thành Mứt tết để tiếp đãi bạn bè. Video cách làm Mứt dứa, Mứt thơm, Mứt khóm 1, Nguyên …