Iphone hao pin phải làm sao?
Công nghệ
Chức năng quản lý năng lượng của iOS liên tục được Apple cải tiến qua từng phiên bản, tuy nhiên người dùng vẫn chưa thỏa mãn với thời lượng sử dụng pin mà iPhone mang lại. Thời gian gần đây, nhiều người dùng phàn nàn rằng thời lượng dùng pin …