Bài học về sự dối trá
Giáo dục
Đạo đức là phẩm chất cơ bản nhất của con người . Sự dối trá ,toan tính trục lợi cho bản thân sẽ nhận kết quả thích đáng . Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng trí tuệ mãi mãi không thể bù …