Cách để không bị ăn gian khi đổ xăng
Mẹo vặt
Những chiêu gian lận này có người biết, có người không. Dù sao tôi vẫn muốn chia sẻ lại, lâu lâu bạn phải nhớ. Quên thì khổ lắm. Chú ý khi người đổ xăng “bấm cò” Chiêu ăn gian này chuyên áp dụng cho những khách hàng đổ xăng theo …