Tại sao bạn nên nhắm mắt khi hôn?
Kiến thức
Não khó điều khiển lưỡi di chuyển nếu mắt đảo liên tục khi hôn; nhắm mắt dễ dàng giúp quý ông tưởng tượng đến những điều hấp dẫn hơn. Ai là người phát minh ra thói quen này? Khi không nhắm mắt lúc hôn, bạn đang vi phạm một nguyên …