Đoạn văn khắc trên bia mộ ở Lon Don làm chấn động cả thế giới, nhiều người hối tiếc vì không phát hiện ra nó sớm hơn
Giáo dục
Một đoạn văn khắc trên tấm bia làm chấn động cả thế giới, rất nhiều người thấy hối tiếc vì đã không phát hiện ra nó từ sớm hơn! Tại hầm mộ trong tầng hầm nhà thờ Westminster nổi tiếng thế giới ở Luân Đôn, có một tấm bia mộ …