Vấn đề người thông minh mắc phải
Giáo dục
Người thông minh thường là những người có chỉ số IQ cao. Họ có khả năng nghiên cứu chuyên sâu và trở thành chuyên gia giỏi ở một lĩnh vực nhất định. Họ thường nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng trong môi trường làm việc nhóm, liệu …