8 cách tư duy giúp bạn giàu có hơn
Giáo dục
Có thể bạn không biết rằng suy nghĩ của bạn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Suy nghĩ là tài sản. Các nhà khoa học đã đo các dao động cảm xúc và suy nghĩ của con người, và họ nhận thấy rằng những suy nghĩ tích …