Xem tướng ngón chân đoán tính cách
Tâm linh
Ngón chân thứ hai và thứ ba cách xa nhau: Nếu đây là hình dáng bàn chân của bạn thì nó nói rằng bạn đang sở hữu đôi chân của một “điệp viên”. Bạn có khả năng quan sát mọi thứ xung quanh một cách tinh tế, nắm bắt tình …