Văn khấn ban Tam Bảo ở chùa Hương
Tâm linh
Bài “Văn khấn ban Tam Bảo ở chùa Hương” được khấn tại ban Tam Bảo ở chùa Hương. ——————————————————————– Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Hương tử con xin thành tâm kính lạy mười phương chư Phật, chư …