Văn khấn Mẫu Thượng ở chùa Hương
Tâm linh
Bài “Văn khấn Mẫu Thượng ở chùa Hương“ ——————————————————————– Nam mô A Dì Đà Phật! Nam mô A Dì Đà Phật! Nam mô A Dì Đà Phật! Hương từ chúng con dốc lòng kính lạy Đức Chúa Thượng Ngàn đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn Tinh Công chúa Lê …
Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền ở chùa Hương
Tâm linh
Bài “Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền ở chùa Hương” được khấn tại các bàn Thánh trong các đền, chùa ở chùa Hương. ——————————————————————– Nam mồ A Di Đà Phật! Nam mồ A Di Đà Phật! Nam mồ A Di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, Mười phương …
Văn khấn ban Tam Bảo ở chùa Hương
Tâm linh
Bài “Văn khấn ban Tam Bảo ở chùa Hương” được khấn tại ban Tam Bảo ở chùa Hương. ——————————————————————– Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Hương tử con xin thành tâm kính lạy mười phương chư Phật, chư …
Văn khấn Thành Hoàng ở chùa Hương
Tâm linh
Nam mô A Dì Đà Phật! Nam mô A Dì Đà Phật! Nam mô A Dì Đà Phật! Kính lạy: Đức Đại Vương Thành Hoàng Mỹ hiệu là: Hiển Quang Hôm nay tại……………………………………………………………chùa Hương – huyện Mỹ Đức – Thành phổ Hà Nội là ngày: Tín chủ chúng con là: …