Xem nhân trung đoán biết vận mệnh
Tâm linh
Trong nhân tướng học, xem nhân trung có thể dự đoán được tình trạng sức khỏe, tuổi thọ, năng lực của hệ sinh dục cũng như đạo đức của người đó. NHÂN TRUNG LÀ GÌ Nhân trung là rãnh lõm chạy từ dưới mũi đến giữa môi trên, còn được …